Vi har mulighet for å transportere maskiner og utstyr inntil 15t på lastebil\bergingsbil med 9t vinsj. Lengde på plan er 8 meter.

Etterfylling av diesel på lifter kan vi ordne med å kjøre ut vår mobile dieseltank. Ved langtidsbruk av personløftere er det også mulig å leie dieseltanken.

Vi kan også ordne med tilrettelegging av rampe og personløfter til fallsikringskurs.

HMS er alltid i fokus hos oss, og vi legger stor vekt på å levere god service og kvalitet i arbeidet vårt.

 

 

transport