Viser alle 11 resultater

Trappetårn

Vi monterer trappetårn, enten med lette aluminiumstrapper, til kraftige ståltrapper. Et trappetårn kan monteres ved siden av et fasadestillas for enda bedre tilkomst inn på stillaset.Vi kan også montere frittstående trappetårn til tak-arbeid, skipsrom m.m.

Spirestillas

Et spirestillas består av mange forskjellige modullengder og modulbredder. Spirestillaset blir ofte brukt i forbindelse med murerarbeid, til vanskelige stillasløsninger i industrien. Spirestillas blir også brukt til hengestillas og til terreng, der terrenget er kuper

Fasadestillas

Fasadestillaset består av moduler med bredde på 0,7 meter til 1,0 meter.

Lengde fra 0,7 – 1,0 – 1,57 – 2,0 – 2,57 – 3,0 meter. Stillasene kan også fås tildekt med presenning eller stillasduk til bruk for værbeskyttelse — eller for rivingsarbeid eller sandblåsing.

Brukere:
– Industri
– Håndverkere
– Privatmarkedet

Bruksområde:
– Renoveringsarbeid
– Nybygg
– Platearbeid
– Glassfasader
– Malingsarbeid
– Snekkerarbeid

Rullestillas

Rullestillas på lager som består av modulbreddde 1,0 meter eller 1,3 meter. Lengden består hovedsakelig på 3,0 meter. Kan bygges opp til ca. 15 meter med bruk av støttebein.